23 lutego, 2018

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

System wykrywania i sygnalizacji pożaru jest jednym z najważniejszych systemów bezpieczeństwa w dużych budynkach publicznych. Skutki rozwijającego się w sposób niekontrolowany pożaru prowadzą do bardzo poważnych strat materialnych, mogą być także przyczyną utraty zdrowia lub życia znacznej liczby osób dlatego proponujemy państwu instalację SAP w państwa firmie.
Zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji, od wizji lokalnej i analizy zagrożeń, poprzez projektowanie i instalację aż po serwisie i konserwacji zainstalowanych systemów.

pozar
bosh