21 marca, 2018

Systemy oddymiania

W trakcie pożaru zostają otwarte otwory oddymiające w fasadach lub w dachach budynku. Przez otwory oddymiające, na zewnątrz budynku wydostają się trujące gazy, dym i gorące powietrze. W ten sposób drogi ewakuacyjne spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
System wyzwolony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Całością systemu zarządza centrala.
Zachęcamy państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy.

oddymianie