1 marca, 2018

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)

Montujemy Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO), które za pomocą komunikatów głosowych umożliwiają sprawne powiadomienie osób przebywających w obiekcie o wystąpieniu zagrożenia pożarowego i ułatwiają przeprowadzenie sprawnej ewakuacji.
Jasne i jednoznaczne polecenia głosowe są doskonale identyfikowalne, przez co pozwalają uniknąć zjawiska paniki i chaosu w obiekcie objętym pożarem, dodatkowo zapewniając selektywną ewakuację z budynku.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że dostatecznie wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu pożarem oraz możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną przyczynia się w sposób zasadniczy do zmniejszenia ilości ofiar spowodowanych pożarem.

Oferujemy Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu DSO, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Wykonujemy pomiary rozkładu ciśnienia akustycznego oraz zrozumiałości mowy.

Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

dso
dso2