9 października, 2015

Mocni razem już dwa lata

SYMBOL 2015 – NOMINACJA

Mocni razem już dwa lata

Elektro Omega S.A. to jedna z grup zakupowych w branży elektrotechnicznej, która systematycznie realizuje strategię rozwoju.

Elektro Omega S.A. zrzesza 32 hurtowanie elektryczne, a jej członków co roku przybywa. Cel? Integracja podmiotów pod szyldem jednej grupy zakupowej, aby podnieść jej konkurencyjność na rynku i tym samym zwiększyć obroty. Wynoszą one obecnie ok. 130 mln zł rocznie, a docelowe plany oscylują wokół 150 mln zł.

–   Cały czas prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami, które mogą w najbliższym  czasie zasilić szeregi naszej grupy – mówi Piotr Zieliński, prezes zarządu Elektro Omega

S.A. – Szczególnie zależy nam na partnerach biznesowych z województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

Elektro Omega oferuje swoim członkom dobre warunki handlowe. Jeden z największych atutów to forma prawna spółki akcyjnej, której poszczególne hurtownie zostają akcjonariuszami, a kluczowe decyzje są podejmowane na walnym zgromadzeniu. Co jednak istotne, firma, która wchodzi do grupy, nie jest przez nią stricte wchłaniana, gdyż nie zmienia swej tożsamości handlowej, a elementem spajającym członków jest długoterminowa relacja partnerska. Kolejnymi benefitami są pomoc w negocjacjach z dostawcami, wsparcie marketingowe i szkoleniowe, maksymalizacja marż i dłuższe terminy płatności. Istotną rolę w tej kwestii odgrywa efektywna komunikacja.

–   Wprowadziliśmy w ramach

dotacji z Unii Europejskiej platformę informatyczną B2B, która ułatwiła kontakt pomiędzy członkami grupy, realizacje zamówień centralnych oraz proces bieżących zakupów członków przez grupę. Umożliwiła także stały wgląd w stany magazynowe hurtowni, jak również analizę obrotów i marżowości – dodaje P. Zieliński. – Uzupełnieniem tych działań są szkolenia produktowe oraz cykliczne spotkania grupy, na których omawiamy bieżące sprawy i plany dalszej ekspansji w branży. Podstawą sukcesu w sprzedaży grupy jest asortyment oferowanych produktów. Kluczowi dostawcy to najwięksi producenci i importerzy branży elektrotechnicznej.

Dobrze dobrana oferta i umowy z wybranymi dostawcami dają możliwości realizacji najbardziej wymagających inwestycji, zarówno przez instalatorów, prywatnych inwestorów, deweloperów, jak i działów utrzymania ruchu w przemyśle. Jak wszędzie, za sukcesem firmy stoją specjaliści, których odpowiednie zaangażowanie i kompetencje decydują o skuteczności realizacji celów spółki. – Choć nasza grupa zakupowa jest bardzo młoda, to ludzie ją tworzący mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu biznesu w tej branży. Ich wiedza merytoryczna, zaangażowanie i uczciwość kupiecka są gwarantem naszych sukcesów w przyszłości – podsumowuje P. Zieliński.

Piotr Kamiński