21 marca, 2018

WIELKIE SPOTKANIE FACHOWCÓW na targach Securex w Poznaniu

Największe wydarzenie biznesowe skierowane do profesjonalistów z różnych branż, nabiera nowej energii. W dniach 23-26.04.2018 w Poznaniu odbędą się Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX z Forum Technologii Cyfrowych POZNAŃ MEDIA EXPO, a wraz z nimi Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO oraz Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE, Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPOWER oraz Międzynarodowe Targi Energetyki EXPOPOWER.

Na terenie MTP spodziewanych jest blisko 35 000 fachowców, którzy będą mieli przegląd oferty czołowych dostawców produktów i usług z zakresu:

– ochrony mienia, informacji, systemów alarmowych, monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczeń technicznych i systemowych
– środków ochrony indywidualnej, środków ochrony zbiorowej, materiałów do produkcji odzieży ochronnej i roboczej, zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, środków i sprzętu do udzielania pierwszej pomocy, wyposażenia dla służb ratowniczych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
– urządzeń, technologii i usług techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, techniki obiektowej i techniki gazowniczej,
– nowoczesnej energetyki i odnawialnych źródeł energii.