Monitoring analogowy (CCTV)

Kamery analogowe CCTV (kamery przemysłowe) mogą wytwarzać obraz lub zdjęcia w celach dozoru, taką funkcję mogą pełnić zarówno kamery wytwarzające obraz ruchomy (nagrywające), jak i cyfrowe aparaty wytwarzające obraz stały. Za wynalacę kamery przemysłowej uznaje się Marie Van Brittan Brown’a.

Podstawowym podziałem kamer CCTV jest ich podział na analogowe i cyfrowe, czyli przekazujące sygnał analogowy lub cyfrowe do ​​urządzeń magazynujących dane, takich rejestrator czy serwer.

Obraz z kamer analogowych może być przekazywany wprost do rejestratora lub serwera, które jest w stanie nagrywać sygnał analogowy. Kamery analogowe po mału odchodzą do lamusa a zastępują je kamery cyfrowe IP CCTV. Jednak jest to tańsza opcja do wyboru systemu monitoringu wizyjnego.

Zapraszamy do naszej podstony poświęconej kamerom analogowym i cyfrowym

Monitoring Malbork, Tczew i Elbląg

Zobacz też artykuł kamery analogowe kontra kamery cyfrowe

analog4 analog3 analog2 analog